Polityka prywatności

Dane osobowe i informacje podstawowe
Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Andrei Feaktsistau prowadząca działalność gospodarczą feoktistov.pl – Andrei Feaktsistau; NIP 712-344-15-96. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, związanych z niniejszą Polityką Prywatności i Polityką Cookies, możesz skontaktować się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail: afeaktsistau@gmail.com
Bezpieczeństwo. Przesyłając do mnie wiadomość e-mail, przekazujesz mi swoje dane osobowe. Chcę, abyś wiedział/wiedziała, że podejmuje wszelkie działania, celem zapewnienia poufności i bezpieczeństwa przekazanych mi danych osobowych. Starannie dobieram podmioty, z którymi współpracuję. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
Dobrowolność. Nie jesteś zobowiązany/zobowiązana do przekazania mi swoich danych osobowych. Jednakże musisz mieć świadomość, iż w niektórych przypadkach brak ich, będzie jednoznaczne z tym, iż nie będzie możliwe zrealizowanie zamówienia.
Twoje uprawnienia
RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Muszę Cię poinformować, iż nie wszystkie uprawnienia będą przysługiwały Ci każdorazowo bezwzględnie w stosunku do wszystkich czynności, związanych z przetwarzaniem Twoich danych.
W celu sprawdzenia jakie dane osobowe, dotyczące Ciebie posiadam i w jakich celach je przetwarzam, proszę o kontakt mailowy pod adresem afeaktsistau@gmail.com

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym osobom trzecim, z którymi współpracuję w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i prowadzeniem sklepu internetowego https://feoktistov.pl
Dane mogą być przetwarzane przez podwykonawców, niezbędnych w procesie realizacji usług:

Szczegółowe informacje na temat polityki przetwarzania danych na poszczególnych serwisach, znajdziesz na ich bezpośrednich stronach:
Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl,
Cele i podstawy prawne czynności przetwarzania danych osobowych Przetwarzam Twoje dane osobowe w ramach działania sklepu internetowego edukacja.pediatranazdrowie.pl.
Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej
– Kontakt za pomocą poczty e-mail wymaga przekazania mi adresu e-mail. Treść wiadomości może zawierać inne dane osobowe.
– Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu.
– Dane przetwarzane są w celu kontaktu z Tobą, na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
– Dane będą przechowywane przeze mnie również po zakończeniu kontaktu z Tobą, podstawą czego jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
– Treść korespondencji może podlegać archiwizacji (brak możliwości określenia jednoznacznego terminu jej usunięcia).
– Zawsze masz możliwość żądania przedstawienia historii korespondencji (jeśli była archiwizowania). Korespondencja nie zostanie jednak usunięta, jeśli jest to uzasadnione ze względu na mój nadrzędny interes, czyli zabezpieczenie przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony. Rejestracja użytkownika w sklepie internetowym i realizacja umowy – Celem dokonania zakupów w sklepie internetowym niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu do rozliczeń (ewentualnie NIP).
– Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne celem realizacji zamówienia.
– Cel przetwarzania to wykonanie umowy sprzedaży, zawieranej w momencie złożenia zamówienia ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienie dokumentu rozliczającego ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz cele archiwizacyjne i statystyczne ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
– W przypadku złożenia reklamacji czy odstąpienia od umowy, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Dane przetwarzane są w celu realizacji procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i dalej w celach archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
– Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia i ewentualnej reklamacji czy odstąpienia od umowy, ale również do czasu upływu roszczeń, wynikających z zawartej w tym procesie umowy. Dalej mogą być przechowywane przeze mnie w celach archiwalnych i statystycznych.
– W każdym czasie możesz poprosić o sprawdzenie jakie Twoje dane osobowe przetwarzałam. W tym przypadku jednak niektóre z prawa mogą Ci nie przysługiwać.

Rejestry czynności przetwarzania danych

– Tworzenie rejestru jest obowiązkiem, wynikającym z przepisów prawa ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz mój prawnie uzasadniony interes ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Analizowanie danych
– Możliwe jest analizowanie danych, zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej.
– Dane w tym przypadku przetwarzane są na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
PLIKI COOKIES
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i używane są do korzystania z usług Serwisu .
Strona internetowa edukacja.pediatranazdrowie.pl używa plików cookies.

Zgoda na cookies

– Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies.
– Zawsze można zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki, albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdują się wyjaśnienia, dotyczące zmiany ustawień cookies.
– Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w ramach Serwisu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
Rodzaje plików cookies.
– „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Serwisu).
– „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
– „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Serwisu lepiej zorganizować jego układ. “

Cookies podmiotów trzecich

Google Analytics – zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuję w celu tworzenia statystyk i ich analizie w celu optymalizacji Serwisu.
Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z mojej strony.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona.
Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu identyfikacji